top of page

RECYKLÁCIA metalurgických produktov.

AMCOM GROUP S.R.O. ponúka vysokovýkonné stacionárne, mobilné alebo polomobilné riešenia až do 375 t/h na spracovanie vo vysokej peci, výrobu ocele a ferozliatinarsku trosku.

Najnovší vývoj procesov spoločnosti AMCOM GROUP S.R.O. poskytuje stabilné režimy regenerácie železa a integrovaného drvenia trosky.

DJI_0074.jpg

Výstupné produkty

Šrot, koncentráty železa (výkon 10-16%)

Frakcia 0-10 mm
Fe celkom na 75 %
(voliteľne do 85 %)

Frakcia 10-60 mm
Fe celkom na 85 %
(voliteľne do 95 %)

Šrot 60-250 mm
Fe splnené na 85 %
(v závislosti od surovín a ponúkanej možnosti)

Šrot 60-250 mm
Fe splnené na 95 %

Šrot +250 mm
Fe splnené na 75 %

Frakcionovaný troskový drvený kameň

Zlomok
0-10 mm

Zlomok
10-20 mm

Zlomok
20-40 mm

Zlomok
40-70 mm

Zlomok
70-120 mm

Frakcionovaný ferozliatinový koncentrát a frakcionovaná troska

Ferozliatiny
Koncentrát

Ferozliatiny
Koncentrát

Ferozliatiny
Koncentrát

bottom of page