top of page

O nás

AMCOM GROUP S.R.O. je medzinárodný výrobný podnik, ktorý realizuje vývoj, projektovanie, výrobu pomocou vlastných výrobných zariadení a projektov „na kľúč“ na dodávku zariadení na spracovanie hutníckej trosky, obohatenej železnej rudy, briketovanie ako aj výroba iných zariadení pre oceliarsky a uhoľný priemysel.

 

Vysoká úroveň automatizácie nami implementovaných spracovateľských závodov poskytuje prenosnosť spracovateľských jednotiek a bezpečnosť celého procesu transformácie súčasného a skladovaného troskového odpadu, obohacovania rúd a uhlia.

 

AMCOM GROUP S.R.O. ponúka kompletné prevádzkové služby, vrátane dlhodobých alebo krátkodobých servisných zmlúv, údržby, technickej podpory, plánovanej údržby, servisu a školení. Efektívnosť našej práce dosahujeme využitím vlastných vývojových a výrobných technológií. Na výrobu hlavných častí zariadení používame vlastné výrobné zariadenia.

DIZAJN

INŽINIERSTVO

VÝROBA

ZÁSOBOVANIE

INŠTALÁCIA

SERVIS

bottom of page